Spaas Kaarsen

Light up your life.

  • Kwaliteitsvolle producten
  • Om te inspireren & een vleugje warmte toe te voegen aan het leven van elke dag
  • Duurzaamheid en verantwoordelijkheid vormen een rode draad doorheen het hele beleid, zowel op productvlak als op arbeidsvlak

Wat jij moét weten over de kaarsen van Spaas bij De Planeet Interieur!

KWALITEIT

Het is niet eenvoudig om goede van slechte kaarsen te onderscheiden. Spaas heeft een uitstekende reputatie als het gaat om kwaliteit. We vinden het belangrijk om producten aan te bieden die doen wat beloofd wordt, op een veilige manier. Hier tips om kwaliteit te herkennen. 

DRUIPVRIJ

Huishoud- en cilinderkaarsen van goede kwaliteit druipen niet. Dankzij een slimme techniek druipen de Spaas dompel- en huishoudkaarsen (ook festilux lange kaarsen) niet. Kaarsen die niet druipen, branden bovendienlanger. Opgelet, een kaars voor een open raam of ventilator plaatsen veroorzaakt ook bij goede kaarsen druipgedrag.

ROETVRIJ

Een kwalitatieve kaars moet zo weinig mogelijk roet afgeven. Door roet wordt het plafond zwart en verspreiden er zich te veel roetdeeltjes in de ruimte. Spaas test dan ook al zijn kaarsen op roetafgifte in een labo. Uitzondering zijn de buitenkaarsen, die hebben vaker een dikke wiek zodat de kaars niet uitwaait, bijgevolg geven ze meer roet af.

VOOR HET BRANDEN

Verwijder steeds het papier van de kaars. (Tips en veiligheid)

BEKIJK HIER ALLE 'SPAAS' PRODUCTEN

https://deplaneetinterieur.be/search?q=terracotta&options%5Bprefix%5D=last

Duurzaam en verantwoord

ECOVADIS

Ecovadis is een onafhankelijk orgaan dat bedrijven wereldwijd beoordeelt op vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Spaas kreeg een zilveren medaille en stroomt daarmee door naar de top 25% van alle doorgelichte bedrijven.

  • Milieu

Ecovadis peilde in het thema 'milieu' zowel naar operationele factoren (energieverbruik, afvalbeheer) als productbeheer (product end-of-life, gezondheids- en veiligheidskwesties voor de klant).

  • Arbeids- en mensenrechten

Ecovadis observeerde in dit onderdeel het intern personeelsbeleid (gezondheid en veiligheid, arbeidsomstandigheden, loopbaanbeheer) en mensenrechtenkwesties (discriminatie en/of intimidatie, kinderarbeid). 

  • Ethiek

In dit luik nam Ecovadis thema's als concurrentiebeperkende praktijken en verantwoord informatiebeheer onder de loep.
Spaas voert een helder en consequent beleid op vlak van corruptie, privacy en ethiek.

  • Duurzame inkoop

Ecovadis lichtte zowel de sociale als de ecologische aspecten door binnen onze toeleveringsketen.

TROTSE SPONSOR VAN LEVENSLOOP

Levensloop is een solidair en feestelijk initiatief dat lokale gemeenschappen mobiliseert om fondsen te werven ten voordele van de strijd tegen kanker. Elke vorm van inzet, elke verzamelde euro is een actieve bijdrage die mensenlevens kan redden. Levensloop België maakt deel uit van de wereldwijde ‘Relay for Life’ om de missies van Stichting tegen Kanker te communiceren: Wetenschappelijk kankeronderzoek steunen om de genezingskansen te verhogen; De levenskwaliteit van patiënten en hun naasten verbeteren; Een gezonde levensstijl en opsporing promoten om kanker zo weinig mogelijk kans te geven.